Sociaal

Personeelsrecht is de Ontslagspecialist voor iedereen die wil weten waar hij of zij aan toe is én persoonlijk geholpen wil worden bij het bereiken van een goede oplossing. Eerlijk, betrokken en slagvaardig.

De intensieve samenwerking met de klant én brede praktijkkennis op het gebied van arbeidsrecht, ontslagrecht en sociale zekerheid maken een goede uitkomst mogelijk op menselijk en zakelijk vlak. Je kunt met opgeheven hoofd weer verder.

 

Caroline Besseling, Ontslagspecialist Personeelsrecht

Ruim 12 jaar help ik vanuit Personeelsrecht werknemers in dreigend ontslagsituaties om hun baan te behouden of - als dat niet mogelijk is - om op een zo goed mogelijke manier afscheid te nemen. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in het ondersteunen van werknemers tijdens (langdurige) ziekte in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. 

 

Passie

Vanuit mijn passie om mensen juridisch en persoonlijk door een lastige periode te helpen bij dreigend ontslag en/of ziekte heb ik in 2008 Personeelsrecht opgericht. Door mijn jarenlange ervaring als HR-adviseur in zowel de profit – als de non-profitsector kan ik vanuit verschillende invalshoeken werknemers ondersteunen om samen tot een goede oplossing te komen. Ik zie het als mijn kracht om niet alleen naar de juridische maar ook naar de menselijke kant van de situatie te kijken.

Doortastend

Een luisterend oor en betrokkenheid staan aan het begin van een nauwe samenwerking. Ik denk in praktische oplossingen en soms out of the box, maar altijd in samenwerking met de betrokken partijen. Ik ben pas tevreden als zowel mijn klant als ik achter de gevonden oplossing staan. Daarin ben ik slagvaardig. Ik haal de angel uit de strijd en zie de mensen achter het dossier.

Menselijk

U is overigens een beleefdheidsvorm die ik zeker niet wil overslaan. De afstand die het in zich heeft past niet bij het wederzijds vertrouwen en betrokkenheid dat nodig is om samen met jou die lastige arbeidssituatie op te lossen. Geen gewichtig juridisch jargon, maar gewoon gesprekken in begrijpelijke taal van mens tot mens.

Meer dan een advocaat

Er komen bij ontslag en ziekte zoveel vragen op je af. Daarbij kan ik je helpen. Of het nu gaat om over de beste invulling van de voorwaarden van een beëindigingsovereenkomst, de transitievergoeding, een verbeterplan, recht op sociale uitkeringen, loopbaanvragen of hulp bij het aanvragen van een WIA-uitkering.

WIN-WIN voor beide partijen

De persoonlijke samenwerking met de klant én mijn brede praktijkkennis op het gebied van arbeidsrecht, ontslagrecht en sociale zekerheid maken een goede uitkomst mogelijk. Door niet alleen juridisch én ook naar de menselijke kant van de situatie te kijken én zowel vanuit de werkgever én de werknemer, levert een WIN-WIN situatie op.

Samen met jou

Allemaal in het belang om samen met jou de lastige arbeidssituatie op te lossen en je te ondersteunen tijdens deze periode, zodat je straks met een opgeheven hoofd weer verder kunt.

Kun je deze persoonlijke ondersteuning goed gebruiken, neem dan contact op.

Ik help je graag.