fbpx

Transitievergoeding en belasting

Als je na het ontslag een transitievergoeding krijgt  (in de volksmond ook wel ontslagvergoeding genoemd), dan moet je  belasting over betalen. De werkgever moet de belasting bij het uitkeren van de vergoeding meteen inhouden en af te dragen aan de belastingdienst.

TIP: Gebruik je (een deel van) de transitievergoeding voor scholing of outplacement, dan hoef je over dit deel geen belasting te betalen. Hierbij kun je denken aan een opleiding of cursus om actuele kennis op je CV te zetten of een outplacementtraject, waarbij je begeleiding krijgt bij het vinden van een nieuwe baan door een loopbaancoach.

De factuur kan dan in overleg met de werkgever rechtstreeks naar de werkgever gestuurd worden. Het resterende bedrag wordt een maand na de laatste salarisbetaling met de eindafrekening betaald. Op een ontslag- of transitievergoeding die via het salaris worden betaald, wordt altijd belasting ingehouden.

Hoogte belasting ontslagvergoeding

Hoeveel belasting je moet betalen is afhankelijk van je totale belastbare inkomen. Per 1 januari 2020 gaat de belasting naar een tweeschijvenstelsel. Dat ziet er als volgt uit:

Het bedrag dat in de vaststellingsovereenkomst wordt genoemd, is dus een bruto bedrag waarop een flink percentage belasting wordt ingehouden voordat het aan je wordt uitgekeerd via een salarisbetaling.

Afschaffing stamrechtvrijstelling

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om via een stamrecht BV de betaling van de belasting uit te stellen tot een later moment. Deze regeling was de overheid een doorn in het oog en is met het oog op de crisis afgeschaft. Het krijgen van enig fiscaal voordeel bij het ontvangen van een ontslagvergoeding is hiermee erg lastig gemaakt. Er zijn echter nog wel twee mogelijkheden namelijk middelen van de belasting en benutten jaarruimte.

Middelen van de belasting

De middelingsregeling is bedoeld om mensen met een sterk wisselend inkomen tegemoet te komen. Door het ontvangen van de ontslagvergoeding kan het zijn dat je belastbaar inkomen dat jaar ineens (veel) hoger is dan andere jaren. Hierdoor moet je ook meer belasting betalen. De middelingsregeling biedt de mogelijkheid om het inkomen van drie aangesloten jaren bij elkaar op te tellen, door drie te delen en op basis van dit nieuwe jaarinkomen de belasting te betalen. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om voor de middelingsregeling in aanmerking te komen. Zo geldt het alleen voor inkomen uit box 1. Kun je alleen middelen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Moet je die drie jaren wel belasting hebben betaald in Nederland en moet je op tijd aan de bel trekken (binnen 36 maanden, nadat de aanslagen van de drie jaren die je wil middelen vaststaan). Aanvragen en meer info bij de belastingdienst.

Benutten van de jaarruimte

Als je een pensioentekort hebt, kun je een netto gedeelte van de ontslagvergoeding gebruiken als inleg voor een lijfrenteverzekering. Deze inleg is in vaak fiscaal aftrekbaar. Je betaalt hier pas belasting over als de lijfrente wordt uitgekeerd. Door dit te doen kun je de betaling van de belasting dus eigenlijk uitstellen. Maar het kan je ook een fiscaal voordeel opleveren. Als de lijfrente vrijkomt als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, dan zijn de tarieven voor de inkomstenbelasting aanzienlijk lager. Of je een beroep kunt doen op het pensioentekort is afhankelijk van jouw jaarruimte. Dit is het bedrag dat de werknemer maximaal fiscaal mag aftrekken.

Juridisch advies en informatie

Heb je advies nodig over de ontslagvergoeding of transitievergoeding, neem dan even contact op. Of wil je een gratis eerste check van een vaststellingsovereenkomst op WW-rechten en advies of er "meer uit te halen is".

Stuur een uitgebreide e-mail met de vaststellingsovereenkomst samen met je arbeidsovereenkomst en een recente loonstrook met een toelichting naar cbesseling@personeelsrecht.nl . Je krijgt binnen 24 uur telefonisch een reactie.

Eerst even bellen kan ook; 0182- 603309 of direct 06-2077 4494.

Ik help je graag! Dus aarzel niet om contact op te nemen.problemen op het werk

 

Hartelijke groeten  van  Caroline Besseling
Juridisch Ontslagspecialist Personeelsrecht