Wel of geen recht op een gouden handdruk?

U hebt bij ontslag niet automatisch recht op een gouden handdruk. Dit is per situatie verschillend. Het is een hardnekkig misverstand om er van uit te gaan dat iemand bij ontslag altijd recht heeft op een vergoeding alleen maar gebaseerd op het feit dat hij of zij een aantal jaar ergens gewerkt heeft. Voor deze werkzaamheden is iemand immers door de werkgever gewoon betaald.

De gouden handdruk kunt u het beste zien als een schadevergoeding omdat de werkgever een aantal zaken te verwijten zijn. En daarin wordt de mate ook betrokken waarin u zelf een aantal zaken te verwijten zijn. Denk hierbij aan wet- en regelgeving waaraan zowel de werkgever als werknemer zich moeten houden. De mate waarin beiden zich ingespannen hebben om bijvoorbeeld een andere functie binnen of buiten het bedrijf te zoeken of bij een arbeidsconflict de arbeidsrelatie te herstellen.

De gouden handdruk bestaat in de praktijk voor een totaal pakket waarover de werkgever en de werknemer onderhandelen. De totale waarde die dit pakket vertegenwoordigd, kan op verschillende wijze door de werkgever uitbetaald worden. In overleg met de werkgever kunt u overeenstemming bereiken over de manier van "uitbetalen" van een combinatie van componenten. Ik heb hieronder een aantal gangbare mogelijkheden vermeld.