-ontslagovereenkomst-


Checklist vaststellingsovereenkomst


Teken de vaststellingsovereenkomst niet: je bent niet verplicht te tekenen! Neem de vaststellingsovereenkomst mee naar huis. Het is vaak een concept. En als je hebt getekend, hebt je nog 14 dagen de tijd om zonder opgaaf van reden terug te komen op het gegeven akkoord.


Ontslagvergoeding

Is een redelijke ontslagvergoeding opgenomen? Is deze bijvoorbeeld conform de wettelijke transitievergoeding? Of krijg je in onderling overleg andere compenserende afspraken?


Einddatum

Is bij de beëindigingsdatum rekening gehouden met de juiste opzegtermijn? Ook wel de fictieve opzegtermijn genoemd. Let erop dat deze opzegtermijn in acht wordt genomen, anders loopt je het risico dat UWV je over de eerste periode na het einde van de arbeidsovereenkomst geen WW-uitkering toekent. In dat geval loop je enkele maanden WW mis en zit je mogelijk zonder inkomen.


Eindafrekening

Hebt u afspraken gemaakt over de eindafrekening in verband met niet genoten vakantiedagen, vakantietoeslag en andere financiële vergoedingen zoals een dertiende maand, winstuitkering of een bonus?


Concurrentiebeding / relatiebeding

Geldt er misschien een concurrentie- of relatiebeding? Je kunt proberen af te spreken dat dit komt te vervallen.


Werkzaamheden tot vertrekdatum

Hoe wordt de periode tot de vertrekdatum ingevuld?
Blijf je werken of word je vrijgesteld van werk zodat je even rust krijg om te oriënteren op de arbeidsmarkt en kunt solliciteren?


Reden van de beëindiging

Wat wordt vastgelegd over de reden van de beëindiging? Leg in verband met het veiligstellen van WW-aanspraken in elk geval vast dat de werkgever het initiatief neemt voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dat jou bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen verwijt treft.


Getuigschrift

De werkgever is verplicht om u bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek een getuigschrift af te geven. Belangrijk is om bij de onderhandelingen af te spreken dat de werkgever je een positief getuigschrift geeft. Anders heb je er niets aan.


Verschil van inzicht

Kom je er niet uit met de werkgever over de vaststellingsovereenkomst? Dan is het verstandig om de vaststellingsovereenkomst te bespreken met een ontslagspecialist. De specialist kan beoordelen of er een oplossing is voor het verschil van inzicht en helpen bij het onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst. Bel mij voor advies: (0182) 603309 of rechtstreeks 06-20774494.


Bedenktermijn

De werkgever moet in de vaststellingsovereenkomst vermelden dat je het recht hebt om je binnen veertien dagen te bedenken. Als de werkgever dat niet doet, is de bedenktermijn niet 14, maar 21 dagen. Als je je bedenkt, moet je dat binnen de termijn schriftelijk aan de werkgever laten weten. Hiervoor hoef je geen reden op te geven.


Belangrijk! Vaak is onderhandeling mogelijk

Een vaststellingsovereenkomst is vaak een eerste aanbod van de werkgever om te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met goedvinden. Belangrijk is om de vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) goed te laten controleren en een expert in de hand te nemen die aandacht aan je situatie besteed en voor je opkomt. Vaak zijn juist ook de zaken die niet op papier staan belangrijk om in de onderhandeling mee te nemen. Maatwerk en betrokkenheid zorgt dat je krijgt waar je recht op hebt.

Het is daarom zeer verstandig om de vaststellingsovereenkomst te laten checken om te kijken of alles juridisch klopt en of het recht doet aan je situatie. In de onderhandeling kunnen ook de kosten voor juridische bijstand door de werkgever worden betaald meegenomen worden. De juridische ondersteuning door Personeelsrecht is vaak gratis.


Gratis vaststellingsovereenkomst controleren

Wil je een gratis eerste check van een vaststellingsovereenkomst op WW-rechten en advies of er "meer uit te halen is".

Stuur een uitgebreide e-mail met de vaststellingsovereenkomst samen met je arbeidsovereenkomst en een recente loonstrook met een toelichting naar cbesseling@personeelsrecht.nl . Je krijgt binnen 24 uur telefonisch een reactie.

Eerst even bellen kan ook;

0182- 603 309 of direct 06-2077 4494.

Ik help je graag! Dus aarzel niet om contact op te nemen.problemen op het werk

 

 

Hartelijke groeten,
Caroline Besseling
Logo Personeelsrecht