-Transitievergoeding 2020-

vragen transitievergoedingTransitievergoeding 2020

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding voor de werknemer wanneer de werkgever het dienstverband beëindigt of niet verlengt. Je kunt de transitievergoeding ook gebruiken door het bedrag in te zetten voor scholing of voor begeleiding naar ander werk.

Je bent echter niet verplicht de (volledige) vergoeding hiervoor in te zetten. Je kunt de transitievergoeding ook (deels) uit laten betalen. De transitievergoeding heeft per 1 juli 2015 de ontslagvergoeding van de kantonrechter vervangen en is in veel gevallen een stuk minder dan de vroegere ‘kantonrechtersformule’ of in de volksmond "de gouden handdruk".


Heb je recht op een transitievergoeding?

Per 1 januari 2020 hebben werknemers vanaf de eerste dag werken recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding wordt betaald als de arbeidsovereenkomst:

 • na een einde van een tijdelijk dienstverband
 • na een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen met een ontslagvergunning van UWV
 • na ontbinding door de kantonrechter op verzoek van de werkgever of werknemer
 • bij een beëindiging met wederzijds goedvinden hoeft een werkgever je geen transitievergoeding te betalen, maar hierover kan wel onderhandeld worden.

  .!! TIP 1!!!


  Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden met een vaststellingsovereenkomst (een beëindiging met wederzijds goedvinden) is er meestal ruimte voor het onderhandelen over een ontslagvergoeding en andere voorwaarden.


  Meer weten over de vaststellingsovereenkomst, klik hier.


 

Berekening transitievergoeding 2020

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het salaris en het aantal jaren dat je in dienst is geweest. De hoofdregel is als volgt:

 • een 1/3de bruto maandsalaris per heel dienstjaar
 • over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst:
  (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12)
 • De formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.
 • Per 1 januari 2020 bedraagt de transitievergoeding maximaal € 83.000 of, bij een hoger jaarsalaris dan € 83.000, maximaal een jaarsalaris.

Mag een werkgever kosten in mindering brengen?

Sommige kosten kan een werkgever in mindering brengen op de transitievergoeding. Het gaat dan om transitie- en inzetbaarheidskosten:

 • transitiekosten: dit zijn kosten die de werkgever betaald heeft om te voorkomen dat de je werkloos wordt of om de periode van werkloosheid te bekorten. Denk hierbij aan scholingskosten, outplacement of het hanteren van een langere opzegtermijn
 • inzetbaarheidskosten: dit zijn kosten die de werkgever gemaakt heeft om je breder inzetbaar te maken, voor een andere functie.

De kosten voor inzetbaarheid moeten minimaal vijf jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst gemaakt zijn.

Voorwaarde is wel dat de afspraken over het in mindering brengen van de kosten in de cao staan. Hiervoor moet je wel vooraf toestemming hebben gegeven om de kosten in mindering te brengen.


Eindafrekening transitievergoeding 2020

Over de transitievergoeding moet je loonheffingen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Wil je hier meer over weten, klik dan hier.


Zijn er ook andere ontslagvergoedingen?

Werkgever en werknemer kunnen bij ontslag met wederzijds goedvinden afspraken maken over de hoogte van de vergoeding. Hiervoor kan de berekening van de transitievergoeding worden gebruikt. Maar hier kan ook van afgeweken worden. De vergoeding wordt dan ontslagvergoeding genoemd. Mocht het niet opgelost kunnen worden, kan dit voorgelegd worden aan de Kantonrechter. Dit komt sporadisch voor. De kantonrechter kan naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer als hij van mening is dat de werkgever ernstig verwijtbaar is aan het ontslag. De kantonrechter kan een billijke vergoeding toekennen als:

 • de opzegging in strijd is met het opzegverbod
 • de werkgever heeft opgezegd zonder instemming van de werknemer of zonder toestemming van UWV
 • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werkgever.
 • Per 1 januari 2020 kan de rechter een extra vergoeding toekennen van maximaal 50% van de transitievergoeding, bovenop de reeds bestaande transitievergoeding.

  !! TIP 2!!!


  Weet dat je een beëindiging met wederzijds goedvinden met een vaststellingsovereenkomst over meer voorwaarden kunt onderhandelen zoals de einddatum, vrijstelling van werk, concurrentiebeding etc. 


  Wil je meer weten over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst, klik hier.


 

Gratis controleren vaststellingsovereenkomst

Ik kan mij voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wil je een gratis eerste check van een beëindigingsvoorstel op WW-rechten en advies of er "meer uit te halen is". Lees dan hier verder.

Of stuur een uitgebreide e-mail met de vaststellingsovereenkomst samen met je arbeidsovereenkomst en een recente loonstrook met een toelichting naar info@personeelsrecht.nl. Je krijgt binnen 24 uur telefonisch een reactie.


Eerst even bellen kan ook;

0182- 603309 of direct 06-2077 4494.

Ik help je graag! Dus aarzel niet om contact op te nemen.problemen op het werk

Hartelijke groeten,
Caroline Besseling
Logo Personeelsrecht