Mijn werkgever wil mij een beëindigingsovereenkomst laten tekenen. Moet ik dit tekenen?

Nee. Ik adviseer u om eerst advies in te winnen. Neem de beëindigingsovereenkomst of het voorstel mee naar huis. U bepaalt namelijk samen met uw werkgever welke afspraken u maakt rondom de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Deze afspraken worden in een beëindigingsovereenkomst vastgelegd, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.. Er hoeft geen toestemming of goedkeuring aan het CWI gevraagd te worden of een procedure voor de kantonrechter gevoerd te worden. Teken pas een beëindigingsovereenkomst als beide partijen (werkgever én werknemer) overeenstemming hebben bereikt op alle punten. Als u niet bereid bent om met een beëindiging akkoord te gaan, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het CWI of de kantonrechter. De werkgever moet wel op schrift goede redenen voor het ontslag hebben (zie vraag “kan ik ontslagen worden met een vast contract”). Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden heeft een werknemer onder bepaalde voorwaarden recht op WW. Er mag geen opzegverbod van toepassing zijn (bijvoorbeeld als u ziek bent).