Vanwege verwijtbaar disfunctioneren

Er is een duidelijk verschil tussen disfunctioneren (tijdelijk) en ontslag op basis van disfunctioneren (definitief). Disfunctioneren houdt in dat een werknemer niet voldoet (tijdelijk of op lange termijn) aan de functie-eisen. Zo mag er van een manager verwacht worden dat hij leidinggevende kwaliteiten heeft. De werkgever moet wel heel duidelijk gesteld hebben aan welke eisen u moet voldoen. Denk hieraan aan een functie-omschrijving waarin de taken en verantwoordelijkheden staan. Bij tijdelijk disfunctioneren kunt u samen met de werkgever een verbeterplan maken en aangeven welke middelen u hierbij nodig heeft (denk hierbij aan scholing, coaching). U kunt niet zo maar ontslagen worden.

Bij het definitief disfunctioneren waarbij ontslag aangevraagd wordt, moet de werkgever kunnen aantonen dat u al een geruime tijd niet goed functioneert door functioneringsverslagen, beoordelingsverslagen, brieven, mails. De werkgever moet u meermalen schriftelijk op het disfunctioneren hebben gewezen, concreet verteld hebben wat de problemen zijn en wat u hieraan kunt doen om het te verbeteren. De werkgever moet ook serieus en actief actie ondernemen om u te helpen om het disfunctioneren te verbeteren. En u ook een redelijke tijd geven om het functioneren te verbeteren. Daarnaast moet ook duidelijk zijn dat het geen tijdelijk disfunctioneren betreft door bijvoorbeeld ziekte of tijdelijke moeilijke familieomstandigheden.