Bij Ziekte of arbeidsongeschiktheid

U bent tijdens ziekte beschermd tegen ontslag maar een absoluut ontslagverbod tijdens ziekte bestaat niet. De richtlijn luidt; ontslag tijdens ziekte is toegestaan, maar ontslag wegens ziekte niet.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen. De belangrijkste is dat ontslag is toegestaan na 2 jaar ziekte of langer. Ook als het ontslag betrekking heeft op een bedrijfssluiting of op sluiting van een deel van de onderneming waar u werkzaam bent, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor het opzegverbod tijdens ziekte als u weigert mee te werken aan redelijke instructies van uw werkgever of de bedrijfsarts gericht op uw re-integratie. Als u in staat bent passende arbeid te verrichten, maar u weigert deze werkzaamheden te doen. Of als u weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak in verband met uw re-integratie.