Beëindiging met wederzijds goedvinden

Beëindiging met wederzijds goedvinden valt juridisch niet onder ontslag maar is in Nederland wel de meest gebruikte methode om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Werkgever en werknemer komen een en ander schriftelijk overeen om tot een beëindiging te komen. Laat u echter niet misleiden door beëindiging met wederzijds goedvinden. Het is gebruikelijk dat een advocaat of jurist de werkgever adviseert en bijstaat. En ook bij het tot stand komen van de afspraken die in de beëindigingsovereenkomst komen te staan wordt stevig onderhandeld op basis van het dossier. Een extra reden voor de werkgever om deze manier van beëindigen te kiezen is dat de werkgever zijn argumenten en redenen niet met bewijzen hoeft te onderbouwen.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden hoeven partijen niet aan enige formele eisen te voldoen. Voorts hoeft er geen toestemming of goedkeuring aan het CWI gevraagd te worden of een procedure voor de kantonrechter gevoerd te worden.

In veel gevallen is het allebei de partijen voordelig om het ontslag op basis van beëindiging met wederzijds goedvinden te regelen.

Voordelen werknemer;

Voordelen werkgever:

Beëindiging met wederzijds goedvinden en WW

De meeste werknemers vinden het van groot belang dat zij na een ontslag recht behouden op een WW-uitkering. Op zich kunt u als werknemer akkoord gaan met uw ontslag en toch in aanmerking komen voor een WW-uitkering. U moet daarbij wel in de gaten houden dat:

De ingangsdatum van uw WW-uitkering wordt bepaald door de zogenaamde fictieve opzegtermijn.