Om bedrijfseconomisch redenen

Het ontslag moet het gevolg zijn van een verliesgevende situatie bij de werkgever, een forse omzetdaling, verlies van klanten maar ook bij een bedrijfsverhuizing of bij outsourcing van de werkzaamheden. Eigenlijk vallen alle ontslagredenen hieronder die geen betrekking hebben op het functioneren of de houding van de werknemer. De kantonrechter of het UWV Werkbedrijf beoordelen vooraf of de aangevoerde reden zwaarwegend genoeg is. Als de werkgever echter niet in staat is op verantwoorde wijze inzicht te geven in zijn aanpak, zal de ontslaginstantie kunnen besluiten om het ontslag van wege gebrek aan een bedrijfseconomisch reden af te wijzen. De werkgever kan niet zelf bepalen wie er wel of wie er niet voor ontslag in aanmerking komt. Daarbij moet hij het principe van het afspiegelingsbeginsel volgen.