Beëindiging met wederzijds goedvinden

Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

De term vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst wordt in de praktijk door elkaar gebruikt een beëindiging met wederzijds goedvinden. Als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt bekrachtigd door de kantonrechter via een pro forma procedure, wordt deze (voor)overeenkomst een vaststellingsovereenkomst genoemd. Wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet voorgelegd aan de kantonrechter dan is de term beëindigingsovereenkomst van toepassing.

Het is gebruikelijk dat de afspraken, die u met uw werkgever maakt over uw ontslag, worden vastgelegd in een zogenaamde beëindigingsovereenkomst. Ik zet hieronder een aantal punten op een rij.

Als u van uw werkgever een beëindigingsovereenkomstontvangen heeft, is het raadzaam om u door een ontslagspecialist te laten adviseren voordat u tot ondertekening overgaat.

In een aantal gevallen is het aan te raden om het ontslag ook via de kantonrechter te laten bekrachtigen middels een pro forma procedure als er bijvoorbeeld sprake is van een hoge beëindigingsvergoeding of als u weet dat de werkgever er financieel slecht voorstaat. Voordeel van het voeren van een pro forma procedure is dat een werkgever zich wettelijk verplicht om de vastgelegde afspraken ook na te komen.