Ontslag na twee jaar ziekte

De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om bij langdurige arbeidsongeschiktheid onnodige ontslagprocedures te voorkomen. Voor ontslag na twee jaar ziekte is in een aantal gevallen geen ontslagvergunning meer nodig.

Poortwachtertoets

Bij de beoordeling van de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat UWV onder meer na of werknemer en werkgever zich voldoende hebben ingespannen voor re-integratie. Dit is de poortwachtertoets. Daarbij wordt ook bekeken of de werkgever beschikt over passende arbeid voor zijn werknemer en of hij de werknemer die passende arbeid heeft aangeboden.

Als uit de poortwachtertoets blijkt dat de werkgever zich onvoldoende voor de re-integratie van de werknemer heeft ingespannen, wordt de wettelijke verplichting om het loon tijdens ziekte door te betalen met maximaal 12 maanden jaar verlengd. Dit houdt in dat de werknemer tijdens deze periode gewoon indienst blijft bij de werkgever en op een nader te bepalen tijdstip nog een keer een WIA-uitkering kan aanvragen.

Als UWV bij de poortwachtertoets constateert dat de werkgever voldoende aan de re-integratie heeft gedaan, houdt de verplichting om het loon tijdens ziekte door te betalen na twee jaar op en is ook het opzegverbod bij ziekte niet langer van toepassing.

De arbeidsrelatie kan met wederzijds goedvinden beëindigd worden als uit de poortwachtertoets het volgende duidelijk blijkt:

Indien een werknemer niet instemt met ontslag langs deze weg, is een procedure bij UWV WERKbedrijf (of kantonrechter) nog steeds noodzakelijk. Er is dan immers geen sprake van wederzijds goedvinden.