Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang. Er wordt dus geen opzegtermijn in acht genomen. Dit ontslag kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. De werkgever hoeft geen toestemming te vragen aan het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter. Als het ontslag op staande voet terecht gegeven is, heeft de werknemer geen recht een WW-uitkering. Er moet bij ontslag op staande voet sprake zijn van een dringende reden. U moet hier denken aan ernstige verwijtbare gedragingen van de werknemer zoals diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging. Ook kan werkweigering een reden voor ontslag op staande voet zijn. De rechter kan bepalen of het ontslag op staande voet terecht is. Het is zeker aan te raden te onderzoeken om via een kort geding de rechter een uitspraak te laten doen of het ontslag op staande voet op juiste gronden is gegeven.