-Re-integratie-

re-integratie ondersteuning

 

Als je als werknemer ziek bent kom je in veel gevallen op een gegeven moment in een re-integratie traject terecht. Zowel jij als de werkgever zijn samen verplicht er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat je weer aan de slag kan. Je onderhoudt contact met je leidinggevende en je hebt regelmatig een afspraak met de bedrijfsarts. En daarnaast heb je afspraken met je huisarts en andere medische deskundige om zo goed mogelijk te herstellen.

Herstel en re-integratie kosten je veel energie. Laat staan als hier verschil van mening met je werkgever, je bedrijfsarts of UWV over ontstaat. Je krijgt te maken met de Wet Verbetering Poortwachter.

Probleemanalyse

Nadat je je ziek hebt gemeld krijg je na maximaal zes weken een oproep van de bedrijfsarts of de arbo-dienst. Zij kijken samen met jou wat er aan de hand is en wat de vooruitzichten zijn. Samen bekijken jullie wat de kansen zijn dat je weer aan de slag kunt en of dat dan in jouw eigen functie zal zijn of niet. Dit heet de probleemanalyse.


Plan van aanpak re-integratie

Naar aanleiding van de probleemanalyse maak je samen met de werkgever een plan van aanpak. Wat moet er gebeuren om weer aan de slag te kunnen gaan of op welke manier kun je de uren het beste opbouwen? De bedrijfsarts of de arbodienst houdt de re-integratie in de gaten. De bedrijfsarts kijkt of beide partijen doen wat ze moeten doen en hoe gaat het met de gezondheid van de werknemer. Aan de hand hiervan wordt het re-integratie plan soms bijgesteld.


Deskundige Oordeel UWV

Soms ben je het niet eens met het plan van aanpak of het tempo van de re-integratie. Het kan ook zijn dat de bedrijfsarts vindt dat je wel weer aan het werk kunt, maar dat jij het hier niet mee eens bent. In dat geval kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Deze onafhankelijke partij bepaalt dan in hoeverre het plan van aanpak passend is. In bijna alle gevallen luistert de werkgever naar het advies van het UWV. Ook omdat het UWV later een loonsanctie op kan leggen. Heb je hier vragen over of kun je mijn hulp gebruiken neem dan contact op.


 

  • .!! TIP !!!

    Word je na twee jaar ziekte ontslagen? Ook dan heb je gewoon recht op een transitievergoeding!

Eerstejaarsevaluatie

Als het herstel lang duurt ga je ongeveer na een jaar samen met de werkgever bekijken hoe de re-integratie tot zover is verlopen. Zijn de doelen nog steeds haalbaar? Is terugkeren in de eigen functie realistisch? Gaat alles volgens plan? Er wordt een nieuw plan gemaakt voor het tweede jaar ziekte. Het kan zijn dat je op je eigen werkplek re-integreert, aangepast werk krijgt (spoor 1 ) of dat er ook buiten de werkgever werk voor je gezocht wordt (spoor 2).


Eindevaluatie

Na twee jaar ziekte volgt de eindevaluatie en het re-integratieverslag. Als je dan nog niet beter bent, dan wordt de kans dat je terug kan komen in jouw functie wel heel erg klein. Na de eindevaluatie kun je wellicht een WIA uitkering aanvragen. Dit is een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Vanuit Personeelsrecht kan ik je hierbij goed ondersteunen.


Ontslagverbod

Na twee jaar ziekte komt het ontslagverbod te vervallen. De werkgever mag dus tot ontslag over gaan. Dit moet natuurlijk wel via de regels die hiervoor staan. Bij ontslag na ziekte wordt altijd goed gekeken of de werkgever genoeg heeft gedaan voor de re-integratie. Zo niet, dan kan de werkgever door het UWV worden verplicht om het salaris een jaar langer door te betalen, zogenaamde loonsanctie.


Heb je vragen over de re-integratie of twijfel je of het allemaal wel gaat zoals het moet, neem dan even contact op. Ik spreek je situatie met je door, kan als je wilt meegaan naar gesprekken met de bedrijfsarts, leidinggevende of UWV. Dit neemt een hoop stress uit handen.

 

Eerst even bellen kan ook;

0182- 603309 of direct 06-2077 4494.

Ik help je graag! Dus aarzel niet om contact op te nemen.problemen op het werk

 

 

Hartelijke groeten,
Caroline Besseling
Logo Personeelsrecht