Kosten

 

 

 

 

 

 

 

Na een eerste gesprek vraagt vraagt een klant vaak om een inschatting te maken wat de uiteindelijke kosten zijn voor de juridische hulp en ondersteuning.  Dat is heel begrijpelijk omdat je graag wilt weten waar je aan toe bent.


Geen uurtje-factuurtje

Om het niet onnodig ingewikkeld te maken en om onaangename verrassingen te voorkomen, werkt Personeelsrecht met uitgebreide dienstverleningspakketten op het gebied van ontslagrecht, arbeidsrecht en ziekteverzuim (Wet Verbetering Poortwachter). De hieronder genoemde pakketten zijn inclusief korte mailwisseling en telefoongesprekken met jou als klant.

 

GOED OM TE WETEN

Voor klanten is de ondersteuning van Personeelsrecht vaak (deels) gratis omdat de juridische kosten bij een beëindiging met wederzijds goedvinden in veel door de werkgever worden betaald. 


Hieronder staat het tarief per dienst. Dit bedrag is exclusief BTW en reiskosten. Tevens staat beschreven wat je per dienst van Personeelsrecht mag verwachten.

 

Kennismakingsgesprek (gratis)

In dit gesprek maken we onder het genot van een kop koffie of thee kennis om de werkwijze uit te leggen en je vragen daarover te beantwoorden. Wederzijds vertrouwen is de basis om een samenwerking aan te gaan.  Het is vaak mogelijk om aansluitend een strategiegesprek te voeren. Gesprekken kunnen ook in de avonduren plaatsvinden.

 

Strategiegesprek (€ 125,-)

In het eerste gesprek staan we uitgebreid stil bij het ontstaan van het probleem, de wet- en regelgeving rond de situatie en de beste mogelijkheden om tot een goede oplossing te komen.  Voor het gesprek van ongeveer 1,5 uur zijn alle relevante documenten ontvangen en doorgenomen. Tevens is er een financieel overzicht over de situatie opgesteld.

In dit gesprek krijg je: 1.inzicht in de huidige wet- en regelgeving rond de arbeidssituatie (arbeidsrecht/wet verbetering Poortwachter). 2.keuze uit een aantal strategieën om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen 3.overzicht van de financiële situatie na een eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waaronder de hoogte en duur van de uitkeringen, transitievergoeding en billijke vergoeding (indien van toepassing) 4.advies over de vervolgstappen.


Voorbereiding zakelijke bespreking (€ 125,-)

Na dit gesprek weet je:

  1. hoe je het gesprek aanpakt, wat je wel of juist niet zegt en wat je met dit gesprek wilt bereiken.
  2. welke bespreekpunten in ieder geval in het gesprek aan de orde moet komen
  3. hoe je kunt reageren op verwijten
  4. hoe je de regie van het gesprek naar u toe trekt

 

Zakelijke bespreking plus voorbereiding (€ 300,-)

Wat krijg je:

  1. voorbereiding op het zakelijke gesprek (zie boven)
  2. ondersteuning tijdens het gesprek door lastige punten voor je aan te kaarten en voor je op te komen als dat nodig is.
  3. namens jou reageren op onjuistheden tijdens het gesprek op basis van het dossier en de geldende wet- en regelgeving
  4. namens jou de onderhandelingen te voeren (indien van toepassing)
  5. na het gesprek bespreken we samen het gesprek nog even na.
  6. advies over eventuele vervolgstappen

 

Correspondentie (€100,- en € 500,-)

 In het arbeid- en ontslagrecht is het zo dat alleen wat op papier staat meetelt. Des te belangrijker is het dat jouw kant van de arbeidssituatie juridisch goed op papier komt te staan. Uiteraard is de correspondentie maatwerk op de arbeidssituatie. Op basis van de dikte van het dossier en ervaring wordt per brief of e-mailbericht van te voren een tarief vastgesteld tussen de 75 en 500 euro.

 

Tussentijds adviesgesprek (€ 125,-)

In een aantal situaties kan het zijn dat je het overzicht even niet meer hebt en wilt sparren om de strategie opnieuw te bepalen. Samen spreken we de nieuwe situatie in een gesprek van 1 á 1,5 uur door. De strategieën worden uitgebreid doorgenomen. Je krijgt advies over de vervolgstappen.

 

Check vaststellingsovereenkomst (gratis)

Controleren vaststellingsovereenkomst op wet en regelgeving. Hierdoor ben je verzekerd dat de gemaakte afspraken correct in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen. Wil je meer informatie, klik hier.


Meerwerk in overleg

Geen situatie is hetzelfde. Ervaring leert dat sommige werkzaamheden niet altijd in een hokje passen.  Dit wordt uiteraard van te voren met je overlegd.

 

Vaste prijsafspraken

Naast de dienstpakketten zijn in een aantal gevallen ook vaste prijsafspraken mogelijk. Gelet op de vele jaren ervaring op het gebied van dossierbehandeling kunnen wij vooraf inschatten wat ongeveer de tijdsbesteding zal zijn in een bepaalde zaak. Dit betekent dat je vooraf zeker weet waar je aan toe bent!

Hou er bij een vaste prijs (oftewel ‘fixed price’) rekening mee dat dit neerkomt op inschatting plus een kleine marge. In dat geval lopen wij het risico als er onverhoopt meer tijd met de juridische ondersteuning gemoeid is en weet jij waar je aan toe bent.


Met Personeelsrecht sta je sterk

Juist in jouw situatie is het belangrijk het heft in eigen hand te nemen en zo snel mogelijk de regie te pakken. Want als je tijdig handelt, dan zijn er vaak meer oplossingen mogelijk. Ik zet graag mijn kennis en ervaring in om samen jouw doel te bereiken.

Maak een gratis kennismakingsafspraak of bel eerst even;

0182- 603 309 of direct 06-2077 4494.


Ik help je graag! Dus aarzel niet om contact op te nemen.problemen op het werk

 

Hartelijke groeten  van  Caroline Besseling
Juridisch Ontslagspecialist Personeelsrecht