Tarief per dienst

Eén van de eerste vragen van een klant is vaak om een inschatting te maken wat de uiteindelijke kosten zijn voor de juridische hulp en ondersteuning.  Dat is heel begrijpelijk omdat je graag wilt weten waar je aan toe bent.

Om het niet onnodig ingewikkeld te maken en om onaangename verrassingen te voorkomen, werkt Personeelsrecht met uitgebreide dienstverleningspakketten op het gebied van arbeidsrecht en ziekteverzuim (Wet Verbetering Poortwachter). De hieronder genoemde pakketten zijn inclusief korte mailwisseling en telefoongesprekken met jou als klant.

 

Hieronder staat het tarief per dienst. Dit bedrag is exclusief BTW en reiskosten. Tevens staat beschreven wat je per dienst van Personeelsrecht mag verwachten.

Voor werknemers is de ondersteuning van Personeelsrecht vaak (deels) gratis omdat de juridische kosten bij een beëindiging met wederzijds goedvinden in veel gevallen door de werkgever worden betaald. 

 

Kennismakingsgesprek (gratis)

In dit gesprek maken we onder het genot van een kop koffie of thee kennis om de werkwijze uit te leggen en je vragen daarover te beantwoorden. Wederzijds vertrouwen is de basis om een samenwerking aan te gaan.  Het is vaak mogelijk om aansluitend een strategiegesprek te voeren. Gesprekken kunnen ook in de avonduren plaatsvinden.

 

Strategiegesprek (€ 125,-)

In het eerste gesprek staan we uitgebreid stil bij het ontstaan van het probleem, de wet- en regelgeving rond de situatie en de beste mogelijkheden om tot een goede oplossing te komen.  Voor het gesprek van ongeveer 1,5 uur zijn alle relevante documenten ontvangen en doorgenomen. Tevens is er een financieel overzicht over de situatie opgesteld.

In dit gesprek krijg je:

 1. inzicht in de huidige wet- en regelgeving rond de arbeidssituatie (arbeidsrecht/wet verbetering Poortwachter).
 2. keuze uit een aantal strategieën om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen
 3. overzicht van de financiële situatie na een eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waaronder de hoogte en duur van de uitkeringen, transitievergoeding en billijke vergoeding (indien van toepassing)
 4. advies over de vervolgstappen

 

Voorbereiding zakelijke bespreking (€ 125,-)

Na dit gesprek weet je:

 1. hoe je het gesprek aanpakt, wat je wel of juist niet zegt en wat je met dit gesprek wilt bereiken.
 2. welke bespreekpunten in ieder geval in het gesprek aan de orde moet komen
 3. hoe je kunt reageren op verwijten
 4. hoe je de regie van het gesprek naar u toe trekt

 

Zakelijke bespreking plus voorbereiding (€ 300,-)

Wat krijg je:

 1. voorbereiding op het zakelijke gesprek (inclusief keuze 3)
 2. ondersteuning tijdens het gesprek door lastige punten voor je aan te kaarten en voor je op te komen als dat nodig is.
 3. namens je reageren op onjuistheden tijdens het gesprek op basis van het dossier en de geldende wet- en regelgeving
 4. namens jou de onderhandelingen te voeren (indien van toepassing)
 5. na het gesprek bespreken we samen het gesprek nog even na.
 6. advies over eventuele vervolgstappen

 

Correspondentie (€100,- en € 500,-)

 In het arbeids- en ontslagrecht is het zo dat alleen wat op papier staat meetelt. Des te belangrijker is het dat jouw kant van de arbeidssituatie juridisch goed op papier komt te staan. Uiteraard is de correspondentie maatwerk op de arbeidssituatie. Op basis van de dikte van het dossier en ervaring wordt per brief of e-mailbericht van te voren een tarief vastgesteld tussen de 100 en 500 euro.

 

Tussentijds adviesgesprek (€ 125,-)

In een aantal situaties kan het zijn dat je het overzicht even niet meer hebt en wilt sparren om de strategie opnieuw te bepalen. Samen spreken we de nieuwe situatie in een gesprek van 1 á 1,5 uur door. De strategieën worden uitgebreid doorgenomen. Je krijgt advies over de vervolgstappen.

 

Vaststellingsovereenkomst (€ 100,- en €250,-)

Opstellen of controleren vaststellingsovereenkomst op wet en regelgeving. Hierdoor ben je verzekerd dat de gemaakte afspraken correct in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen. Tevens kun je een beroep op mij doen bij de financiële afwikkeling van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


Meerwerk in overleg

Geen situatie is hetzelfde. Ervaring leert dat sommige werkzaamheden niet altijd in een hokje passen.  Dit wordt uiteraard van te voren met je overlegd.

Vaste prijsafspraken

Naast de dienstpakketten zijn in een aantal gevallen ook vaste prijsafspraken mogelijk. Gelet op de vele jaren ervaring op het gebied van dossierbehandeling kunnen wij vooraf inschatten wat ongeveer de tijdsbesteding zal zijn in een bepaalde zaak. Dit betekent dat je vooraf zeker weet waar je aan toe bent!

Hou er bij een vaste prijs (oftewel ‘fixed price’) rekening mee dat dit neerkomt op inschatting plus een kleine marge. In dat geval lopen wij het risico als er onverhoopt meer tijd met de zaaksbehandeling gemoeid is en weet jij waar je aan toe bent.

 

Heb je nog vragen of wil je een afspraak, ik help je graag.