Keuzes uitbetaling gouden handdruk

De fiscus ziet de gouden handdruk die u na uw ontslag meekrijgt van uw werkgever, als loon. En over loon moet loonbelasting worden betaald. U kunt die belasting op vier manieren met de fiscus verrekenen:

1. Direct door uw werkgever op uw rekening laten storten

Voordeel is dat u direct beschikking heeft over het geld. Nadeel is dat er direct belasting wordt geheven over het gehele bedrag. De gouden handdruk wordt opgeteld bij de rest van uw inkomen, waardoor u al snel in een hoge belastingtarief terecht komt. U betaalt de verschuldigde loonbelasting meteen. De ontslagvergoeding wordt doorgaans een maand na de ontslagdatum via het salarissysteem van de werkgever uitbetaald. Dit pakt meestal voordelig uit als het een bedrag betreft onder de 20.000 euro. Als het een hoger bedrag betreft, valt u misschien in een hogere tariefgroep en mag u 52 procent van uw gouden handdruk inleveren. Ander nadeel is er boven de € 20.661,- (2010) vermogensbelasting in box 3 moet betalen tegen een 1,2% vermogensrendementbelasting. Direct afrekenen is hierdoor aan te raden bij “kleine” ontslagvergoedingen tot € 20.000,- of wanneer u direct geld nodig heeft.

Uw ontslagvergoeding wordt bijgeteld op de rest van uw inkomen. Hieronder staat de belastingtabel met de tarieven over de verschillende salarishoogtes (2010):

Jaarsalaris Belastingpercentage
Tot 18.218 euro 33,45 %
18.219 – 32.738 euro 41,95 %
32.739 – 54.367 euro 42,00 %
54.368 Hoger 52,00 %

2. Banksparen

Banksparen is (zoals de naam al doet vermoeden) een spaarmethode via een bankrekening bij een bank. Banksparen is per 1 januari 2008 geïntroduceerd om een aanvulling voor het pensioen te creëren of om de hypotheekschuld af te lossen. Vanaf 2010 is banksparen ook mogelijk voor een stamrecht.

Bij banksparen voor stamrecht zet u uw ontslagvergoeding een geblokkeerde bankrekening die vermogen opbouwt en uitkeert. Deze bankrekening kan een spaarrekening zijn of een beleggingsrekening. Met een spaarrekening ontvangt u een gegarandeerde rente. Met een beleggingsrekening kan het rendement hoger zijn, maar er is ook neerwaarts risico, dus is er geen zekerheid op de vermogensopbouw en (toekomstige) uitkeringen.

Banksparen voor stamrecht is gecreëerd om de keuzemogelijkheid uit te breiden en meer concurrentie te bieden voor ontslagvergoedingen. Zo wil de overheid aanbieders dwingen meer transparantie in de kostenstructuur te verschaffen. De overheid verwacht dat vooral voor de lagere ontslagvergoeding de bankspaaroptie een aantrekkelijke keuze zal zijn. Het grote voordeel van banksparen is dat het makkelijk op te zetten is en weinig kost. Bij een stamrecht verzekering worden de verzekeraars betaald van het rendement van uw geld door de kosten die zij maken.

Hoe gaat het in zijn werk; inleggen in banksparen voor stamrecht geschiedt direct door de werkgever. Deze stort uw ontslagvergoeding onbelast naar de geblokkeerde rekening die u hebt geopend bij uw bank of beleggingsinstelling. Net als in de stamrecht BV en stamrechtverzekering wordt bij uitkeren loonheffing ingehouden.. In het bankspaarproduct kunt u een vermogen opbouwen of direct starten met uitkeren. Als u het geld direct nodig heeft start u direct met uitkeren. Dit heet de uitkerende fase. U ontvangt maandelijks een bedrag waarmee u een inkomen genereert. Over deze uitkeringen houdt de bank loonheffing in. Als u het geld niet direct nodig heeft laat u het bedrag een aantal jaar aangroeien. Dit heet de opbouwfase. U kunt later starten met maandelijkse uitkeringen zodra u het geld in de toekomst nodig heeft. Over het opgebouwde vermogen dat op de stamrecht bankspaarrekening staat hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen. Uiterlijk op 65-jarige leeftijd moeten de uitkeringen starten.

U hebt geen toegang tot dit geld, omdat de rekening ‘geblokkeerd’ is. Het is niet mogelijk tussentijds geld op te nemen. Het geld op de rekening zal renderen totdat u besluit te laten uitkeren. De bank verdient hieraan middels de rente die zij u toekennen of, in geval van beleggen, middels een beheerfee en transactiekosten. Beleggen voor stamrecht sparen mag alleen in fondsen, omdat de risico’s lager zijn en toch enige voorzichtigheid geboden is met dit geld.

Een bankspaarproduct voor de ontslagvergoeding kan niet levenslang lopen, zoals bij een stamrechtverzekering. De duur wordt bepaald door de hoogte van uw ontslagvergoeding en de hoogte van de uitkeringen die u wenst te ontvangen. Levenslang uitkeren is onmogelijk omdat van tevoren niet bekend is hoe lang iemand leeft en hoe lang uitgekeerd moet worden. Wel zal er sprake zijn van een minimale looptijd van de uitkeringen. Deze wordt door de overheid bepaald. De uitkeringen moeten periodiek zijn met gelijke tussenpozen van ten hoogste één jaar. Meestal kiest men voor maandelijkse uitkeringen.

3. Stamrechtverzekering c.q. lijfrente

Deze optie wordt door de kosten die de verzekeraar rekent pas aantrekkelijk bij vergoedingen boven 25.000 euro. In de verzekeringsoplossing wordt de ontslagvergoeding periodiek uitgekeerd. Dit is vooral handig ter aanvulling van uw inkomen of pensioen. Als een lijfrente wordt aangekocht met de ontslagvergoeding wordt dit geld door uw werkgever direct ondergebracht bij de verzekeraar, zonder aftrek van belastingen. Er wordt pas belasting afgedragen bij uitkeren: de verzekeraar houdt de belasting in en draagt af aan de Belastingdienst. U kunt kiezen uit 2 stamrechtverzekeringen; de direct ingaande Lijfrente (DIL) of de uitgestelde Lijfrente (UL).

Harde eis aan de stamrechtuitkeringen is de minimum uitkeringsduur. Omdat de verzekeraar een risico tegenover het geld moet hebben staan, is daar bij de lijfrente gekozen voor een overlijdenskans van de verzekeringsnemer. De sterftekans moet minimaal 1% zijn. Een jong persoon heft een lagere kans op sterven binnen een korte termijn en dus zal de uitkeringsduur langer zijn. Ook vrouwen hebben een hogere levensverwachting en daardoor zal voor vrouwen de minimum looptijd langer zijn. De 1% sterftekans wordt gebaseerd op de levensverwachtingsstatistieken.

Voordeel is dat u alleen belasting over de maandelijkse uitbetalingen. Nu zit u waarschijnlijk in een lagere tariefgroep. Over het kapitaal dat nog vaststaat, betaalt u geen belasting en wordt rente opgebouwd. U kunt overigens ook afspreken dat de uitkeringen pas beginnen na uw pensioen. De verzekeraar beheert het geld en komt met u een vast uitkeringsschema overeen.

4. Stamrecht-BV

Dat is een aantrekkelijke mogelijkheid als de ontslagvergoeding hoger is dan 50.000 euro. Ook de stamrecht-BV heeft de mogelijkheid om periodiek uit te keren en biedt daarbij fiscaal dezelfde voordelen als een goudenhanddrukverzekering. Uitkeringen worden pas fiscaal belast als er uitbetaald wordt. De Belastingdienst ziet de uitkeringen als loon uit vroegere werkzaamheden. Belangrijk verschil is dat u bij een stamrecht-BV het geld zelf beheert. U hebt dus ook de beschikking over het bedrag dat nog niet is uitgekeerd.

U kunt het geld vastzetten tegen een aantrekkelijke rente. U kunt het geld gebruiken om te beleggen. Als u het goed doet, levert dat een aantrekkelijk rendement op. U kunt het geld in de stamrecht-BV gebruiken als startkapitaal voor een eigen onderneming. U kunt zelfs uw stamrecht-BV gebruiken als bankier en daar een lening afsluiten. Overigens moet u dat geld wel terugbetalen, mét een marktconforme rente.

De Stamrecht BV zal in principe maandelijks uitkeren. Voorwaarde is wel dat de uitkeringen uiterlijk op 65-jarige leeftijd moeten ingaan. De stamrecht-BV is meer flexibel dan een verzekering ten opzicht van de stamrecht de verzekering. Nadeel is dat er administratie bij komt kijken. Er zitten kosten aan het oprichten van de stamrecht-BV. Denk hierbij aan notariskosten en oprichtingskosten. U moet thuis zijn in de fiscale wetgeving of er een betrouwbare tussenpersoon voor in huren. Er moeten jaarlijks belastingopgave gedaan. Bij veel aanbieders van een stamrecht-BV kunt u voor een gering bedrag een stamrecht-BV oprichten, maar vergeet u daarbij niet te vragen naar de jaarlijkse kosten als u niet in deze materie thuis bent.