Corona en Ontslag

Duidelijk is dat de uitbraak van Corona een vergaand negatieve impact zal hebben op de wereldeconomie en de Nederlandse economie, die grote gevolgen heeft op ontslag in Nederland nawerken. Werkgevers zien opdrachten, werk en omzet wegvallen. Terwijl de kosten gewoon blijven doorlopen. Voor de meeste werkgevers zijn de loonkosten hun hoogste kostenpost. Die post zal al snel niet meer op te brengen zijn, ook niet als al afscheid is genomen van uitzendkrachten, ZZP-ers en nulurencontractanten. Waar de NOW regeling een snelle oplossing kan zijn, is die ook maar tijdelijk. De laatste informatie over de NOW-regeling vind je hier 

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Door Corona kunnen werkgevers zich genoodzaakt zien hun vaste personeel te ontslaan. Het bestaan van de NOW-regeling heeft dan twee gevolgen:

  1. Een werkgever die NOW heeft aangevraagd en in deze periode vraagt hij toch uw ontslag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen wordt zwaar in zijn portemonnee geraakt.
  2. Een werkgever die het ontslag om bedrijfseconomische redenen heeft aangevraagd bij UWV moet in zijn aanvragen motiveren waarom de NOW-regeling geen uitkomst kan bieden.

Uiteraard gelden verder wel de normale spelregels bij een ontslag wegens bedrijfseconomische reden. Bij een collectief ontslag zal de werkgever tijdig moeten melden dat hij hiertoe over wil gaan. De ondernemingsraad heeft een adviserende rol bij belangrijke wijzigingen in de organisatie. UWV zal om toestemming moeten worden gevraagd voor het ontslag (tenzij met de werknemer een vaststellingsovereenkomst kan worden gesloten). In het kader van die ontslagaanvraag zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat sprake is van een zogenaamde redelijke grond.

Is er een redelijke grond voor ontslag?

De wet zegt hierover in artikel 7: 669 BW:

“Onder een redelijke grond als bedoeld in lid 1 wordt verstaan:

  1. het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het, over een toekomstige periode van ten minste 26 weken bezien, noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering;”
  2. Verder zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat herplaatsing in een andere passende functie binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, ook niet met behulp van scholing.
  3. Tot slot zal de werkgever na opzegging van de arbeidsovereenkomst (denk ook aan de opzegtermijn!) en gebruikmaking van de toestemming van UWV aan de werknemer de transitievergoeding moeten betalen.

 

Wat kun je als werknemer doen

Houd het hoofd koel…

Reorganiseren door het nieuwe Corona kost tijd. In het algemeen heeft een werkgever minimaal een half jaar nodig om de opzegtermijnen en het traject bij de ondernemingsraad te “dekken”. Vaak is meer tijd nodig, omdat financiële verslaglegging, prognoses en personeelsoverzichten moeten worden gemaakt. Het is dus zaak om alert te zijn en te kijken waar jouw kansen liggen (binnen of buiten het bedrijf).

De kans is groot dat de arbeidsmarkt door Corona in korte tijd erg verslechtert. De duur van je WW-uitkering is maximaal 24 maanden. Bekijk een door je werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst extra kritisch. Hoe duidelijk is het dat het ontslag noodzakelijk is geworden? Is het niet beter de ontslagprocedure via UWV af te wachten?

Kijk bij onze ontslagpakketten hoe wij je direct verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld met ontslagcoaching, coaching bij ziekte of ontslagovername. Ook kun je eerst je vso laten beoordelen op ww-rechten en of je er meer uit kunt halen. 

Met Personeelsrecht sta je sterk

Juist in jouw situatie is het belangrijk het heft in eigen hand te nemen en zo snel mogelijk de regie te pakken. Want als je tijdig handelt, dan zijn er vaak meer oplossingen mogelijk. Ik zet graag mijn kennis en ervaring in om samen jouw doel te bereiken. Maak een afspraak of bel eerst even; 0182- 603 309 of direct 06-2077 4494.

Ik help je graag! Dus aarzel niet om contact op te nemen.

contact personeelsrecht

Logo Personeelsrecht