Transitievergoeding 2020

 

vragen transitievergoedingDe transitievergoeding is een financiële ontslagvergoeding voor de werknemer wanneer de werkgever het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen of niet te verlengen. Werknemers hebben sinds 2020 vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding als deze op initiatief van de werkgever eindigt.

Je kunt de transitievergoeding gebruiken om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken, door het bedrag in te zetten voor scholing of te gebruiken voor begeleiding naar ander werk.

Je bent echter niet verplicht de (volledige) vergoeding hiervoor in te zetten. Je kunt de transitievergoeding ook (deels) uit laten betalen. De transitievergoeding heeft per 1 juli 2015 de ontslagvergoeding van de kantonrechter vervangen en valt in veel gevallen een stuk lager uit dan de vroegere ‘kantonrechtersformule’ of in de volksmond "de gouden handdruk".


Heb je recht op een transitievergoeding?

Een werkgever is verplicht een transitievergoeding te betalen aan een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst eindigt, na een dienstverband van ten minste 24 maanden. Per 1 januari 2020  hebben werknemers vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding.

De transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst:

 • eindigt na opzegging (met een ontslagvergunning van UWV) door de werkgever
 • eindigt na ontbinding door de kantonrechter op verzoek van de werkgever
 • na een einde van rechtswege (automatisch) op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet
 • eindigt door opzegging, ontbinding of niet voortzetten op initiatief van de werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werkgever.
 • bij een beëindiging met wederzijds goedvinden hoeft een werkgever je geen transitievergoeding te betalen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.

  .!! TIP 1!!!


  Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden met een vaststellingsovereenkomst is er meestal ruimte voor het onderhandelen over een ontslagvergoeding en andere voorwaarden.


  Meer weten over de vaststellingsovereenkomst, klik hier.


Wanneer geen transitievergoeding?

In de volgende situaties heb je geen recht op een transitievergoeding:

 • als je zelf de arbeidsovereenkomst opzegt
 • als het ontslag het gevolg is van jouw ernstig verwijtbaar
 • als je jonger dan 18 jaar bent en maximaal twaalf uur per week werkt
 • als je de AOW-leeftijd bereikt
 • bij faillissement, surseance van betaling of als de werkgever in de schuldsanering zit
 • als in een cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen

Berekening transitievergoeding 2020

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het salaris en het aantal jaren dat je in dienst is geweest. De hoofdregel is als volgt:

 • een 1/3de bruto maandsalaris per heel dienstjaar
 • over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst:
  (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12)
 • De formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.
 • Per 1 januari 2020 bedraagt de transitievergoeding maximaal € 83.000 of, bij een hoger jaarsalaris dan € 83.000, maximaal een jaarsalaris.

Mag een werkgever kosten in mindering brengen?

Sommige kosten kan een werkgever in mindering brengen op de transitievergoeding. Het gaat dan om transitie- en inzetbaarheidskosten:

 • transitiekosten: dit zijn kosten die de werkgever betaald heeft om te voorkomen dat de je werkloos wordt of om de periode van werkloosheid te bekorten. Denk hierbij aan scholingskosten, outplacement of het hanteren van een langere opzegtermijn
 • inzetbaarheidskosten: dit zijn kosten die de werkgever gemaakt heeft om je breder inzetbaar te maken, voor een andere functie.

De kosten voor inzetbaarheid moeten minimaal vijf jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst gemaakt zijn.

Voorwaarde is wel dat de afspraken over het in mindering brengen van de kosten in de cao staan, of je moet vooraf hebben ingestemd met het maken van de kosten én het in mindering brengen daarvan op de transitievergoeding.


Eindafrekening transitievergoeding 2020

Over de transitievergoeding moet je loonheffingen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Wil je hier meer over weten, klik dan hier.


Zijn er ook andere ontslagvergoedingen?

Werkgever en werknemer kunnen bij ontslag met wederzijds goedvinden afspraken maken over de hoogte van een ontslagvergoeding. Dit is een andere vergoeding dan de transitievergoeding en wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
Mocht een zaak tussen partijen niet opgelost kunnen worden, kan dit voorgelegd worden aan de Kantonrechter. Dit komt sporadisch voor. De kantonrechter kan naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer als hij van mening is dat de werkgever ernstig verwijtbaar is aan het ontslag. De kantonrechter kan een billijke vergoeding toekennen als:

 • de opzegging in strijd is met het opzegverbod
 • de werkgever heeft opgezegd zonder instemming van de werknemer of zonder toestemming van UWV
 • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werkgever.
 • Per 1 januari 2020 kan de rechter een extra vergoeding toekennen van maximaal 50% van de transitievergoeding, bovenop de reeds bestaande transitievergoeding als er in een ontslagprocedure sprake is van ontslag op basis van de nieuw ingevoerd cumulatiegrond.

  !! TIP 2!!!


  Weet dat je een beëindiging met wederzijds goedvinden met een vaststellingsovereenkomst over meer voorwaarden kunt onderhandelen zoals de einddatum, vrijstelling van werk, concurrentiebeding etc. 


  Wil je meer weten over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst, klik hier.


 

Gratis controleren vaststellingsovereenkomst

Ik kan mij voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wil je een gratis eerste check van een beëindigingsvoorstel op WW-rechten en advies of er "meer uit te halen is". Lees dan hier verder.

Of stuur een uitgebreide e-mail met de vaststellingsovereenkomst samen met je arbeidsovereenkomst en een recente loonstrook met een toelichting naar info@personeelsrecht.nl. Je krijgt binnen 24 uur telefonisch een reactie.


Eerst even bellen kan ook; 0182- 603 309 of direct 06-2077 4494.

Ik help je graag! Dus aarzel niet om contact op te nemen.problemen op het werk

 

Logo Personeelsrecht