Checklist vaststellingsovereenkomst


Een vaststellingsovereenkomst (VSO) is een overeenkomst met wederzijds goedvinden. Dit houdt in dat als je niet tekent dat je arbeidsovereenkomst van kracht blijft. De werkgever zal andere wegen moeten bewandelen als er geen overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden. Neem de vaststellingsovereenkomst mee naar huis. Het is vaak een eerste voorstel. En als je hebt getekend, heb je nog 14 dagen de tijd om zonder opgaaf van reden terug te komen op het gegeven akkoord.


Ontslagvergoeding

Is een redelijke ontslagvergoeding opgenomen? Is deze bijvoorbeeld conform de wettelijke transitievergoeding? Of zijn er nog andere redenen voor een hogere ontslagvergoeding?


Einddatum

Is bij de beëindigingsdatum rekening gehouden met de juiste opzegtermijn? Ook wel de fictieve opzegtermijn genoemd. Let erop dat deze opzegtermijn in acht wordt genomen, anders loopt je het risico dat UWV je over de eerste periode na het einde van de arbeidsovereenkomst geen WW-uitkering toekent. In dat geval loop je enkele maanden WW mis en zit je mogelijk zonder inkomen.


Eindafrekening

Zijn er afspraken gemaakt over de eindafrekening in verband met niet genoten vakantiedagen, vakantietoeslag en andere financiële vergoedingen zoals een dertiende maand, winstuitkering of een bonus?


Concurrentiebeding / relatiebeding

Geldt er misschien een concurrentie- of relatiebeding? Je kunt in de VSO als voorwaarde stellen dat deze bedingen komen te vervallen.


Werkzaamheden tot vertrekdatum

Hoe wordt de periode tot de vertrekdatum ingevuld?
Blijf je werken of word je vrijgesteld van werk zodat je even rust krijg om te oriënteren op de arbeidsmarkt en kunt solliciteren?


Reden van de beëindiging

Wat wordt vastgelegd over de reden van de beëindiging? Leg in verband met het veiligstellen van WW-aanspraken in elk geval vast dat de werkgever het initiatief neemt voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dat jou bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen verwijt treft.


Getuigschrift

De werkgever is verplicht om je bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek een getuigschrift af te geven. Belangrijk is om bij de onderhandelingen af te spreken dat de werkgever je een positief getuigschrift geeft. Anders heb je er niets aan.


Verschil van inzicht

Kom je er niet uit met de werkgever over de vaststellingsovereenkomst? Dan is het verstandig om de vaststellingsovereenkomst te bespreken met een ontslagspecialist. De specialist kan beoordelen of er een oplossing is voor het verschil van inzicht en helpen bij het onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst. Bel voor advies: 0182 - 603309 of rechtstreeks 06-20774494.


Bedenktermijn

De werkgever moet in de vaststellingsovereenkomst vermelden dat je het recht hebt om je binnen veertien dagen te bedenken. Als de werkgever dat niet doet, is de bedenktermijn niet 14, maar 21 dagen. Als je je bedenkt, moet je dat binnen de termijn schriftelijk aan de werkgever laten weten. Hiervoor hoef je geen reden op te geven.


Gratis VSO controle

Een vaststellingsovereenkomst is vaak een eerste aanbod van de werkgever om te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met goedvinden. Belangrijk is om de vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) goed te laten controleren en een expert in de hand te nemen die aandacht aan je situatie besteed en voor je opkomt. Vaak zijn juist ook de zaken die niet op papier staan belangrijk om in de onderhandeling mee te nemen. Maatwerk en betrokkenheid zorgt dat je krijgt waar je recht op hebt.

Het is daarom zeer verstandig om de vaststellingsovereenkomst te laten checken om te kijken of alles juridisch klopt en of het recht doet aan je situatie. In de onderhandeling kunnen ook de kosten voor juridische bijstand door de werkgever worden betaald meegenomen worden.

Wil je een gratis eerste check van een vaststellingsovereenkomst op WW-rechten en advies of er "meer uit te halen is".

Geen uurtje-factuurtje. Personeelsrecht werkt met tariefpakketten zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Neem nu contact op voor persoonlijke en slagvaardige ondersteuning

Eerst even bellen kan ook; 0182- 603 309 of 06-2077 4494.

Ik help je graag!


  CAROLINE  BESSELING

problemen op het werk
Logo Personeelsrecht