Wat gebeurt er als mijn WW-uitkering afgelopen is?

Als u op de eerste werkloosheidsdag jonger dan 50 jaar was, dan hebt u na de WW-uitkering (als u nog geen werk gevonden hebt) recht op de bijstand. De bijstand vult het gezinsinkomen aan tot het sociaal minimum.

De bijstand kent een partnertoets en een vermogenstoets. Het inkomen van de partner wordt in mindering gebracht op de uitkering. Ook het eventuele vermogen van de werkloze werknemer wordt in mindering gebracht op de uitkering.