Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Tot 2006 was het principe last in, first out vervangen door het afspiegelingsbeginsel. Dit afspiegelingsbeginsel is van toepassing op elk bedrijfseconomisch ontslag. Het personeel wordt op papier ingedeeld groepen met uitwisselbare functies (functies met ongeveer dezelfde taken en uitvoeringsniveau). Elke groep wordt verdeeld in 5 leefdtijdsgroepen (van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 jaar tot 55 jaar en 55 jaar en ouder). De ontslagen binnen elke leeftijdscategorie moet zodanig plaatsvinden dat de procentuele leeftijdsopbouw vóór en ná de ontslagen zo veel mogelijk gelijk blijft. Binnen elke leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor het ontslag voorgedragen.