WW en pensioen

Werkloos worden heeft ingrijpende gevolgen. U verliest niet alleen uw werk, maar ook een deel van uw inkomen. Misschien stopt ook de opbouw van uw pensioen. Hierdoor kan het pensioen dat u later naast uw AOW ontvangt lager uitvallen dan u had verwacht.

De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) levert onder voorwaarden kosteloos een bijdrage aan de beperking van de pensioenbreuk bij werkloosheid. Als u werkloos wordt en u bent 40 jaar of ouder, dan kunt u mogelijk gebruik maken van deze regeling.

De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) kan er voor zorgen dat u toch pensioen opbouwt in een periode van werkloosheid. Als u in loondienst werkt, bent u meestal via uw werkgever verzekerd voor een aanvullend ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen. U en uw werkgever betalen daar pensioenpremies voor. Maar als u werkloos wordt, stoppen deze premies en bouwt u geen pensioen meer op. FVP betaalt uw pensioenpremie door.

Als u aan de voorwaarden voldoet, betaalt FVP uw pensioenpremie helemaal of gedeeltelijk door. Dit kost u niets. Over de eerste 6 maanden van uw werkloosheid ontvangt u géén bijdrage. Na een half jaar gaat uw bijdrage pas in. FVP noemt dit eerste half jaar de wachtperiode.

U kunt een bijdrage van FVP (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) krijgen als u:

U krijgt van de FVP binnen 8 weken automatisch een aanmeldingsformulier toegestuurd. Dus let op uw brievenbus.